Efter mange overvejelser og pres fra spillets konger, vil angrebssystemet blive deaktiveret fra næste runde (runde 86).

Kongerne startede en afstemning for et år siden, og jeg har i løbet af den forløbne runde opfordret til at kongerne gav deres mening til kende, samtidig med at de kom med deres argumenter i en anden tråd i forum. Afstemningens resultat ved rundeslut var 8 for angrebssystem og 12 imod angrebssystem. Dermed må angrebssystemet vige for det strategiske, desværre.

Men der er håb. Hvis dette betyder at flere nye konger vil blive i spillet, og antallet af aktive spillere dermed kommer til at stige, vil kejserrigerne få behov for at beskytte sig mere. Dermed er der åbnet op for at kejserrigerne selv aftaler deres fredsaftaler.

Som en sidste note, vil næste runde byde på en enkelt nyskabelse. Fra næste runde skal der gå mindst 24 timer før et frit kongedømme kan blive medlem af eller oprette et kejserrige. Det betyder at frie kongedømmer ikke længere kan angribe vildt omkring sig for derefter med det samme at hoppe i skjul i deres eget lille kejserrige. Der er set eksempler på den slags adfærd i den forløbne runde, men fra næste runde, får ofrene altså mulighed for at angribe tilbage.

Det var alt herfra, god weekend!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.